Dit project is tot stand gekomen naar aanleiding van het feit dat mij ter ore kwam dat architect Juul Vanleysen recentelijk zijn boeken neer heeft moeten leggen. Juul kon uiteindelijk hierin berusten en zag vervolgens andere en nieuwe mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen in het spirituele.

 

De titel “fifth façade” is een verwijzing naar de “vijfde” gevel die alleen vanuit de lucht waargenomen kan worden. Aan dit project is een inter view van bijna anderhalf uur voorafgegaan. De fotoserie is voorzien van passende fragmenten uit dit interview.

Juul is een persoon die leeft vanuit het spirituele en dit voert hij dan ook door in zijn architectuur. Hij doet dit vanuit een holistisch standpunt

waarbij zowel de praktische, maatschappelijke, economische alsmede de culturele en esthetische factoren die meespelen opgenomen worden in het geheel. Hiermee is de cirkel rond: De vormen, zoals in het begin ontstaan op Juuls tekentafel, worden nu getoond op een manier die hij kent, maar niet eerder als iets fysieks heeft waar kunnen nemen.

“Het holistische concept achter mijn bureau kwam door een spirituele ontwaking in mezelf. Je staat ergens voor en dat gebeurt al een aantal keren zo. Je neemt dan eens een moment stilte en gaat jezelf de vraag stellen: ”Wil ik dat nog een aantal keren zo meemaken?”. Je ziet dan dat je niet door die situatie gaat geraken door weer hetzelfde pad te bewandelen. 

Zodoende ben ik via een contact met meditatie in aanraking gekomen op de leeftijd van 33. Degene bij wie ik mediteerde 

zij toen: “Dit is niet de meest eenvoudige weg want je maakt het jezelf niet gemakkelijk.” En dat is ook zo: het doen van innerlijke reflecties heeft een enorme ontwaking teweeggebracht.”

“Het moeten neerleggen van de boeken, is tegelijkertijd ook een zegening geweest. Door het te mogen meemaken ga je weten hoe je met die dingen om kunt gaan. Geraak je helemaal in een depressie of geraak je helemaal weg van de wereld? Ik ben toch gelukkig in rust kunnen blijven. Er zijn verdrieten door me heen gegaan, ik heb gehuild, er is boosheid boven gekomen, ik heb die gewoon laten zijn, die emoties, ik ga ze niet wegduwen maar ga ze ook niet met mij laten lopen. Ik laat het gewoon bovenkomen maar probeer er gewoon als toeschouwer naar te kijken.”

“Open je hart en leer vertrouwen op je hart. En leer je hoofd of je mind zijn plaats kennen, d.w.z. ten dienste van het hart.”

 

Juul Vanleysen